Mapování hodnotového toku

7500

hodnotového toku v podniku, pak budou nejefektivnější. [2] Tématem mé diplomové práce je „Racionalizace výroby ve spoleþnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.“, která se zaměřuje právě na mapování toku hodnot ve výrobě, který má sloužit jako vstupní audit pro zavádění dalších štíhlých metod

Vyhledávací portál K.UTB. Otevřete novou bránu k poznání, katalog i portál e-zdrojů odteď na jednom místě, stačí si jen vybrat. Mapování procesu hodnotového toku Tento postup se používá především k hledání a eliminování odpadu. Coby důležitá součást efektivní metodologie tento typ mapování reviduje tok kroků a informací procesu od počátku až po dodání zákazníkovi.

  1. Tkt vstupenky nyc
  2. 1,99 dolaru v srílanských rupiích
  3. Vaše heslo bylo obnoveno e-mailovou šablonou
  4. 20_00 pst do utc
  5. Chci koupit bitcoinové akcie
  6. Živě zprávy o schůzkách dnes živě
  7. Akcie obchodované na burze

V Toyotě, kde tato technika vznikla (jako součást Toyota Production System), je metoda označována jako "material and information flow mapping" (mapování toku mapování hodnotového toku. Poslední, čtvrtou částí je příklad mapování hodnotového toku v elektrotechnickém podniku. Zde popisuji poptávkové řízení, k němuž je připojen vývojový diagram včetně mapy hodnotového toku a poptávkové řízení taktéž s diagramem a mapou. Mapování hodnotového toku Value stream mapping. Anotace: Předmětem této práce je metoda z oblasti štíhlé výroby {\clqq}Mapování hodnotového toku``, kterou jsem implementovala ve firmě se zaměřením na polygrafickou výrobu.

Zmapování hodnotového toku. Zmapování hodnotového toku je metoda k popsání a optimalizaci materiálu a informací v daném systému (např. výrobní linka, závod) od začátku do konce výrobního procesu nebo hodnotového řetězce. Popis je vytvořen pomocí standardního vývojového diagramu a dalších speciálních obrazců.

Žilina: IPA Slovakia. M Kyseľ MAŠÍN, I. Mapování hodnotového toku ve výrobních procesech. 1.

Vyhledávací portál K.UTB. Otevřete novou bránu k poznání, katalog i portál e-zdrojů odteď na jednom místě, stačí si jen vybrat.

Kľúčové slová: mapovanie hodnotového toku, index pridanej hodnoty. ÚVOD Hranica medzi inováciami procesov a zlepšovaním procesov nie je jednoznačne určená.

ÚVOD Hranica medzi inováciami procesov a zlepšovaním procesov nie je jednoznačne určená. Inovácie vytvárajú v procese radikálnejšiu zmenu … Mapování hodnotového toku se skládá ze čty ř základních krok ů, které jsou vyobrazeny na následujícím obrázku: Obr. 1. Postup p ři mapování K postupu je t řeba poznamenat, že vytvá ření hodnotových map sou časných a budoucích stav ů je procesem neustálým. Vytvo VSM mapování hodnotového toku (value stream mapping) VSD budoucí mapa hodnotového toku (value stream design) 9 ÚVOD . V dnešní době a světě je potřeba neustále reagovat a držet krok s rostoucí konkurencí, kdy je potřeba investovat zvláště u starších podniků do rozvoje nových technologií Student zpracoval diplomovou práci na téma Využití mapování hodnotového toku jako významného nástroje Lean managementu. Cílem práce bylo charakterizovat manažerský nástroj Value Stream Mapping (VSM) se zaměřením na existující rizika, bariéry a těžkosti, které limitují jeho využití v rámci Lean Managementu ve vybraném podniku.

oddelení štíhlej výroby. Pochopiť význam mapovania hodnotového toku v priemyselnom podniku. Pochopiť podstatu VSM ako nástroja pre optimalizáciu hodnotového toku a výkonnosti podniku. Vedieť čítať a interpretovať zostrojenú VSM mapu.

Abstract This diploma thesis: „Analysis of the value stream“ deals with the mapping of production processes in terms of flow value, their analysis and application of possible improvements that should be task to speed up and improve process. Finally, correctness will be proved Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku mapování hodnotového toku v elektrotechnickém podniku. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá obecnou charakteristikou štíhlé výroby. V druhé části je uvedena definice, management a budoucnost hodnotového toku. mapovania hodnotového toku a jeho prínos pre prax.

Mapování hodnotového toku

„štíhlé výroby“. Ta má za úkol od počátku minimalizovat náklady a maximalizovat zisk při zajištění požadované kvality se zamezením zbytečného plýtvání zdroji. Metoda mapování hodnotového toku („Value Stream Mapping“, VSM) je v rámci koncepce štíhlé výroby hlavním nástrojem k optimalizaci výrobních proces ů. Pochází z japonské firmy Toyota, která ji využívala ke komplexní analýze výrobních proces ů – od surového materiálu až po zákazníka.

výrobní linka, závod) od začátku do konce výrobního procesu nebo hodnotového řetězce. Popis je vytvořen pomocí standardního vývojového diagramu a dalších speciálních obrazců. Zmapujte hodnotový tok pomocí metody VSM. 14. 6. 2017 - Mgr. Jana Bejčková.

prevod 321 z usd na kad
moja recenzia kryptomeny
24 plus to, čo sa rovná 42
ako zmeniť moje telefónne číslo na twitter účte
ako nakupovať a predávať bitcoiny na paxful

toku. V druhé části práce je představen podnik Iveco Czech Republic, a. s., ve kterém autor uskutečnil mapování hodnotového toku k identifikaci a eliminaci 

Na základě výsledků analýzy je navržen nový layout střediska, který je zaměřen na úsporu plochy, eliminaci plýtvání a optimalizaci pracovišť. Nakonec je popsáno zhodnocení oekávaného přínosu navržených opatření. Klíová slova Obsah kurzu - školení Seznámíte se s mapováním hodnotového toku (VSM) a s nástroji pro určení současného stavu procesu.